Home

Vi arrangerar Tipstolvan varje söndag under våren & hösten.

Med start i början av februari och fram till slutet av april. Vårsäsongen slutar i år den 30 april. Efter sommaren startar vi igen den 3 september och håller på till den 26 november 2023.

Start och målgång sker från planen utanför tennisbanorna i Pålsjö Skog mellan   kl. 10.00 och 12.00. Målet dras in kl. 13.00.

Startavgiften är 25 kr för vuxna och 10 kr för barn/ungdom upp till 16 år.


Vi hälsar Er hjärtligt välkomna.

  Tipstolvan i Pålsjö Skog är en tipspromenad som är avsedd för och anpassad till hela familjen. Trevlig gemenskap, frisk luft och rörelse (gång) i långsam, måttlig eller snabb takt är väsentliga ingredienser.

  Det är en tipspromenad utmed en snitslad bana med 12 frågor utplacerade längs banan. Banan är olika från söndag till söndag och läggs alltid med tanke på att familjer med barnvagn, rullstol m.m. skall kunna delta.

Start sker vid Pålsjö tennis mellan kl. 10 - 12. Målet dras in kl. 13.

  Frågorna är av varierande svårighetsgrad och täcker många olika områden. De yngsta barnen har sin egen tävling som innebär att de skall räkna gubbar   (smileys) på frågebladen.

  Pris delas ut dels till den som har klarat frågorna och utslagsfrågan bäst, men lottas dessutom ut bland alla deltagare oberoende av resultat.


  Tipstolvan arrangeras varje söndag under vår- och höstsäsongen. Varje säsong omfattar ca 13 veckor och bjuder på underbara upplevelser i "skogen" när den är som bäst.

 

Resultatet kommer att redovisas här nedan:


Resultat-Vinnare (se nedan)


Samt på vår facebooksida: "Korpen motion och fritid"

 

För kontakt sänd mail: info@korpmf.se 


Övriga kontaktuppgifter: se nederst på sidan.