Livskvalitet åt alla genom motion,
rekreation och friskvård i gemenskap