Medlemskap


Vi är en förening inom Korpen som bildades den 30 juni 2011 och hela vår existens bygger på dig som är medlem hos oss.

Vi är en gemenskap som genom årsmötet styr hela vår verksamhet. Vid årsmötet har enbart de som har löst sitt medlemskap för det innevarande året rätt att delta.

Vid årsmötet sker kontroll av det gångna verksamhetsåret samt styrelse, verksamhetsplan m.m. för det kommande verksamhetsåret väljs. Det är här som du som medlem kan vara med och styra vår verksamhet.

Tänk på att du i tid måste lämna in en motion om det är något som du vill att årsmötet skall behandla förutom de ärende som är standard på årsmötet. Är du tveksam till hur detta fungerar så tag kontakt med oss i styrelsen så hjälper vi dig.

Medlemsavgiften är för närvande 100:- per kalenderår och betalas in till vårt bankgiro 5742-7916.

Om du är medlem så löser vi en olycksfallsförsäkring som gäller vid deltagande i vår aktiviteter. Mer information om försäkringen finner du under fliken i menyn till vänster.

Som medlem i föreningen under 2019 får du dessa förmåner:

·         Föreningen tecknar en olycksfallsförsäkring för dig som gäller när du deltar i våra aktiviteter.

·         Du får ett ark med utskrivna adressetiketter som du kan använda på våra startkort när du går Tipstolvan.

·         Du får en gång under vårsäsongen 2019 / en gång under höstsäsongen 2019 gratis bjuda med en god vän på en Tipstolva.

·        

·         Du får en av våra egna kulspetspennor.

  • Du får delta vid vårt årsmöte och har här rösträtt.

Tag kontakt med oss om du har några frågor.

Välkommen som medlem.