Styrelsen

Ordförande Berit Karlsson ordf@korpmf.se
Vice ordförande Ulf Berg v-ordf@korpmf.se
Sekreterare Kristiina Kaipia sekr@korpmf.se
Kassör Staffan Hansson kassor@korpmf.se
Ledamot    

Övriga funktionärer

Webansvarig Torgny Hultqvist webmaster@korpmf.se
Administratör Tipstolvan Ulf Berg tipsadm@kopmf.se